Fintech går ofta hand i hand med mobil teknologi

När det sker en snabb utveckling inom ett område så drar det ofta med sig investerare, kunskap och framgångar inom andra områden. Det skapar både synergieffekter och möjligheter för företag att ”rida” på framgångsvågen. Fintech (finansteknologi) är ett tydligt exempel på detta. De företag som är verksamma inom Fintech skapar tekniska lösningar för olika finansiella produkter. Det kan därmed lika gärna handla om att förmedla lån, förenkla betalningsprocessen för E-butiker eller underlätta fakturahantering för företag.

Samtidigt som Fintech växer så utvecklar sig den mobila teknologin tydligt framåt. Fler och fler personer använder sin mobil när de ska betala räkningar, köpa något i en affär eller skicka pengar till en vän. En tydlig trend är även att shopping online allt mer sker via mobila enheter. Användarna vill känna sig flexibla och kunna genomföra köp, eller annan handling, oavsett var man befinner sig. Att vara knuten till en dator för att kunna betala en faktura är knappast framtiden.

Även om det finns en hel del Fintech-företag som inte arbetar mot mobila lösningar så är det mobilitet som i längden skapar förutsättningar för att möta konsumenternas behov.

Exempel:

IZettleIZettle är en av de ”framgångssagor” som ofta lyfts upp både inom Fintech och mobila lösningar. Företaget grundades 2010 och etablerade sig extremt snabbt som det självklara valet för småföretag, organisationer och föreningar som vill ta betalt med kort på ett enkelt sätt. Istället för de dyrare lösningarna (som inte heller är lika mobila) från storbankerna erbjöd IZettle en enkel och billig lösning.

Med denna betalningslösning mötte IZettle ett behov som fanns både hos konsumenterna och hos företagen. Ett behov om enklare betalning.

Swish – Swish erövrade marknaden ännu snabbare än IZettle. En sak som tydligt skiljer dessa produkter åt är däremot vilka som ligger bakom tjänsten. IZettle drivs av ett nystartat Fintech-företag medan Swish är ett samarbete mellan storbankerna i Sverige. Det är därmed lite unikt då bankerna överlag inte ligger i framkant gällande fintechlösningar.

Med Swish öppnades en enkel väg att överföra pengar mellan privatpersoner (utan kostnad) eller mellan privatpersoner till företag (mot en mindre avgift hos företagaren).

Det som IZettle och Swish har gemensamt är att tjänsterna är mobila och underlättar ekonomiska transaktioner. De kombinerar Fintech med Mobil teknologi. En kombination som skapar förutsättningar för att lyckas rejält – i de fall om tjänsterna tas emot positivt av marknaden.