Hjälp för olycka och tillbudshantering

Tillbud är en typ av situation som skulle kunna leda till ett olycksfall eller skada, men som trots allt slutade väl. Det är viktigt att dokumentera och rapportera och följa upp sådana för att förebygga framtida olyckor på arbetsplatsen. Med hjälp av en bra app kan du göra en effektiv rapportering av olycka och tillbudshantering i din surfplatta eller din smartphone.

Ofta glömmer man att rapportera den här typen av situationer eftersom medarbetaren inte har blivit skadad. Det är väldigt viktigt att dokumentera den här typen av händelser för att uppnå optimal säkerhet och att använda sig av de reflektioner och observationer som man då gör. På så vis kan framtida olyckor undvikas på ett framgångsrikt sätt.

App för olycka och tillbudshantering

Appar blir vanligare och vanligare och i många sammanhang kan dessa vara väldigt funktionella, inte minst när det gäller att hantera information på ett bra och enkelt sätt. En smartphone har man ju alltid med sig och kan därmed på ett enkelt vis föra in informationen och registrera denna så att den inte går förlorad. Det är väldigt viktigt att använda sig av dokumentering för att veta hur man ska hantera potentiella risksituationer och en app kan definitivt vara ett bra steg på vägen för att åstadkomma detta.

Appar kan hjälpa till att skapa systematik och lätt tillgänglig metodik. Det är också ett sätt att se till så att alla får tillgång till samma information. Detta är naturligtvis väldigt viktigt på en arbetsplats och det gäller i många olika sammanhang inte minst när det handlar om olycka och tillbudshantering. Rätt teknik kan definitivt vara ett bra hjälpmedel på vägen mot en säkrare och mer effektiv arbetsplats. Via länken får du tillgång till en app som är väldigt effektiv och som har beprövad effekt.​